نواقص گردشگری سلامت در کشور

سید محمد اکرمی گفت: گردشگری‌های تخصصی همیشه برای کشور ما جذاب بوده و زمینه‌های مناسب آن در کشور ما وجود داشته است. گردشگری سلامت، گردشگری علمی و گردشگری ورزشی از این دست موراد بوده اند که همواره موجب دغدغه و اضطراب برخی می‌شوند. سید محمد اکرمی، رئیس مجتمع دارویی درمانی هلال ایران در گفتگو با میزان، درباره نواقص گردشگری سلامت در کشور گفت: گردشگری‌های تخصصی همیشه برای کشور ما جذاب بوده و زمینه‌های مناسب آن در کشور ما وجود داشته است. گردشگری سلامت، گردشگری علمی و گردشگری ورزشی از این…