وزارتخانه شدن میراث فرهنگی چه تاثیری روی گردشگری سلامت دارد؟

میراث فرهنگی و گردشگری از مهمترین و اساسی‌ترین بخش‌های تحکیم و شناختن هویت و فرهنگ یک کشور است. با مطالعه و پژوهش و همچنین معرفی ظرفیت‌های آن به جهان می‌توان بر اعتبار جهانی کشور افزود و همچنین باعث رشد اقتصادی آن شد. یکی از شاخه‌های مهمی که در صنعت گردشگری مطرح است، گردشگری سلامت است. این صنعت از مهمترین ظرفیت‌های بکر کشور شناخته شده که می‌تواند در رشد و توسعه اقتصادی غیرنفتی کشور سهم به‌سزایی داشته باشد.‌ از این رو در چند سال اخیر ارگان‌های دولتی مربوطه فعالیت‌های خود را…