لغو روادید یک‌طرفه با کشورهای هدف، گردشگری ایران را رونق بخشیده است.

لغو روادید یک طرفه با کشورهای هدف سبب شده است تا گردشگری در کشور با وجود همه مشکلات موجود روند رو به رشدی داشته باشد. علی اصغر مونسان در حاشیه سفر یک روزه خود به قزوین بیان کرد: کشور ایران دارای جاذبه‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری، میراث باستانی و جاذبه‌های طبیعی است که متاسفانه آن طور که باید از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است. وی بیان کرد: حمایت از حوزه گردشگری می‌تواند یک اقتصاد نوظهور در کشور ایجاد کند چرا که آمارها نشان از تمایل زیاد گردشگران به بازدید از…