عراق، بازار بالقوه رونق گردشگری سلامت اردبیل

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: بعد از کشور جمهوری آذربایجان، به‌دلیل اشتراکات فرهنگی، کشور عراق به‌عنوان بازار بالقوه رونق گردشگری سلامت این استان محسوب می‌شود. صغری فرشی (معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اردبیل) در نشست هم اندیشی با نمایندگان شرکت‌های زیارتی و سیاحتی عراق در سرعین تصریح کرد: با توجه به توانمندی‌های متعدد استان اردبیل در حوزه گردشگری سلامت، تقویت این حوزه در ماه‌های اخیر مورد تاکید بوده و قویاً از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان دنبال می‌شود. او افزود: بر…