برقراری پرواز کرمان – استانبول

استاندار کرمان با رایزنی انجام گرفته شده با سازمان هواپیمایی کشور، با برقراری خط هوایی استانبول – کرمان موافقت شده و بزودی این پرواز خارجی راه اندازی خواهد شد. محمد جواد فدائی در نشست با معاون وزیر راه و شهرسازی در تهران افزود: این خط هوایی از سوی شرکت ترکیش ایرلاینز راه اندازی خواهد شد. وی اظهار داشت: راه اندازی این خط هوایی زمینه رونق هرچه بیشتر صنعت گردشگری و تسهیل ورود کرمانی‌های مقیم خارج از کشور به کرمان را در پی خواهد داشت. مدیرکل فرودگاه‌های استان کرمان نیز هم…