راه‌اندازی ‌تاکسی تلفنی گردشگری در بندر چابهار

‌شهردار چابهار گفت: اولین تاکسی تلفنی گردشگری برای رفاه گردشگران و درآمد زایی بومیان در این شهرستان راه اندازی شد. ‌یونس حقانی اظهار کرد: نخستین تاکسی تلفنی گردشگری با مجوز رسمی از تاکسی‌رانی بندر چابهار و اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان برای رفاه گردشگران و درآمد زایی بومیان در بندر چابهار راه اندازی شد. وی افزود: تاکسی تلفنی گردشگری ‌”چابهاران ایمن گشت مکران” به صورت ساماندهی شده در طول سال با معرفی فروشگاه‌های صنایع دستی، ظرفیت‌‌های گردشگری چابهار و معرفی بوم‌گردی‌ها با هدف محقق کردن شعار…