چرا تبلیغات گردشگری ایران بی‌حاصل است؟

یک کارشناس گردشگری، سیر پیشرفت صنعت گردشگری ایران در سالهای اخیر را لاکپشتی توصیف و تصریح کرد: ایران اکنون نیازمند حرکت خرگوشی همراه با خیزش و گام های بلند در زمینه گردشگری است تا بتواند به اعتلای صنعت گردشگری و جایگاه واقعی خود دست پیدا کند. محمدرضا اورمزدی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی کشور را یک شو آف تبلیغاتی و بی حاصل توصیف کرد و توضیح داد: رویکرد نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی صرفا اجرای هرساله یک نمایش تبلیغاتی است و برگزاری سالانه این نمایشگاه‌ها با تکرار صحنه‌های گذشته توام شده و اتفاق…