آشنایی با پکیج سفر در نمایشگاه گردشگری

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به اینکه هدف ما رسیدن به یک پکیج سفر بوده است، گفت: در همین راستا همه اجزایی که یک خانواده برای سفر خود نیاز دارد در کنار هم و در یک غرفه می‌بینند. ولی تیموری در نشست خبری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته که ٢٣ تا ٢۶ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می‌شود، اظهار داشت: این نمایشگاه یکی از نمایشگاه‌هایی است که به عنوان یک رویداد رسمی اتفاق می‌افتد. وی افزود: نمایشگاه…