لزوم معرفی توانمندی گردشگری سلامت اردبیل در نمایشگاه باکو

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل خواستار معرفی توانمندی گردشگری سلامت این استان در نمایشگاه باکو شد. نادر فلاحی در جلسه بررسی برنامه های زمستان بیدار اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه نمایشگاه گردشگری باکو سالانه برگزار می‌شود، قابلیت‌های گردشگری سلامت اردبیل معرفی نمی‌شود. او افزود: ضروری است دستگاه‌های متولی یاریگر اداره کل میراث فرهنگی استان در معرفی جاذبه هایلزوم معرفی توانمندی گردشگری سلامت اردبیل در نمایشگاه باکو گردشگری سلامت باشند و برای نمایشگاه بهار سال ۹۸ برنامه جامع تعریف شود. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و…