بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری سلامت

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران گفت: در حوزه گردشگری پزشکی به دلیل وجود تجهیزات روز بیمارستانی و کادر درمانی و پزشکان به نام و همچنین هزینه پایین درمان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی در ایجاد هتل بیمارستان و دهکده‌های سلامت وجود دارد. علیرضا جعفری معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران گفت: در دومین جلسه کار گروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهران وضعیت موجود و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری سلامت مورد بررسی قرار گرفت. در حوزه گردشگری پزشکی به دلیل وجود تجهیزات روز بیمارستانی و…