گردشگری راهی مطمئن برای رونق اقتصادی قم

مسئولان استان طی سال های اخیر برای ایجاد رونق اقتصادی در قم برنامه های مختلفی را دنبال می کنند اما به نظر می رسد بهترین و مطمئن ترین راهکار در این زمینه توجه به حوزه گردشگری و بهره گیری از ظرفیت های آن باشد. قابلیت‌های زیارتی و گردشگری قم امروز تنها در سطح ملی و منطقه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از علاقه‌مندان به مباحث معنوی و اعتقادی از سراسر جهان خود را به این استان می‌رسانند و از نزدیک حضور در فضای دینی خاص قم را تجربه می‌کنند. به همین دلیل امروز…