برای ایجاد پایگاه‌های بسیج در هتل‌ها با ما مشورت نشده است!

اولین پایگاه بسیج در یکی از هتل‌های مشهد افتتاح شده و گمانه‌زنی‌ها از ایجاد پایگاه‌های بسیج در هتل‌های دیگر کشور خبر می‌دهد. جمشید حمزه‌زاده (رئیس جامعه هتلداران کشور) در رابطه با این موضوع اعلام کرد: از این موضوع مطلع نیستم اما در این موارد با ما هیچ مشورتی نشده و شاید تصمیم از سوی سازمان میراث گرفته شده باشد. براساس اخبار رسیده، پایگاه‌های بسیج در هتل‌ها با رویکرد مباحث فرهنگی، تربیتی و خدماتی در سراسر کشور ایجاد خواهند شد. منبع: خبرگزاری ایلنا