بیش از ۹۰ درصد خانه‌های مسافر غیرمجاز هستند!

گرچه معاون گردشگری استان تهران می‌گوید آژانس‌ها تنها اجازه معامله با دستگاه‌های اقامتی مجاز را دارند؛ اما حمزه‌زاده خبر از غیرمجاز بودن بالای ۹۰ درصد خانه‌های مسافر می‌دهد و رفیعی از اقامتگاه‌های بوم‌گردی گله می‌کند که با مجوز سازمان میراث در شهرها در حال فعالیت هستند. دستگاه‌های اقامتی غیرمجاز همچون خانه‌مسافرها یکی از موارد مورد بحث صنعت گردشگری بوده که همواره مخالفت هتل‌داران را به‌همراه داشته است. بر این اساس چند روز پیش شهرام علی‌محمدی (معاون گردشگری استان تهران) با ارسال بخشنامه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی را ملزم به اسکان مسافران…