بیشترین مراجعه گردشگران سلامت از کشورهای عراق و حوزه خلیج فارس است!

مدیر عامل مجمع امور میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: بیشترین مراجعه گردشگران سلامت از کشورهای عراق و حوزه خلیج فارس است که موضوع سفر آن‌ها عمدتا سیاحتی– سلامتی است. مهدی نریمانی مدیرعامل مجمع امور میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه اغلب موضوع بیماری گردشگران سلامت که به اصفهان می‌آیند، مربوط به حوزه زیبایی و بیماری‌های سطحی می‌شود،گفت: گردشگری سلامت، بیشتر مربوط به بیماری هایی می شود که جابجایی بیماران باعث تشدید بیماری آن‌ها نشود مثل بیماری‌های مربوط به حوزه چشم پزشکی و بیمارانی که…