تشکیل دبیرخانه گردشگری سلامت تهران طی ۶ الی ۱۲ ماه آینده

معاون امور عمرانی گفت: دبیرخانه گردشگری سلامت تهران طی ۶ الی ۱۲ ماه آینده تشکیل می‌شود. احمد تواهن در سومین کارگروه گردشگری استان تهران بر تدوین سند جامع گردشگری استان تهران تاکید کرد و گفت: این سند می‌تواند، مناطق مستعد گردشگری را مشخص کرده و به دیگر بشناساند، چرا که شناسایی ظرفیت‌ها در حوزه گردشگری استان تهران نیازمند نقشه راه است. معاون امور عمرانی خواستار تشکیل دبیرخانه گردشگری سلامت در استان تهران شد و گفت: این دبیرخانه آن در استان تهران ظرف ۶ ماه تا یک سال آینده تشکیل می‌شود،…