دفاتر خدمات مسافرتی حق اسکان مسافران در مراکز غیر مجاز را ندارند!

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران با ارسال بخش نامه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی  را ملزم به اسکان مسافران در مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی دانست . شهرام علی‌محمدی معاون گردشگری این اداره کل،  در این باره گفت: «هیچ تضمینی در امنیت، بهداشت و سلامت در مراکز اقامتی غیر مجاز برای مسافران وجود ندارد، و به عنوان خط قرمز در صیانت از حق مسافران با دفاتری که برای کاهش هزینه یا سایر موارد اقدام به اسکان مسافران در این مراکز می‌کنند برخورد قانونی…