فرودگاه‌ محور توسعه است!

فرودگاه یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه است، زیرساختی که در کنار گردشگری می‌تواند به مقوله جذب سرمایه‌گذار و حتی توسعه صادرات استان سمنان کمک کند. ابوالفضل بنی‌هاشمی: فرودگاه می‌تواند یکی از بهترین زیرساخت‌های توسعه باشد زیر ساختی که خوشبختانه استان سمنان باوجود جمعیت اندک از آن به‌ خوبی بهره‌مند است یکی در شرق استان سمنان و یکی در غرب؛ بسیاری معتقد هستند که فرودگاه‌ها علاوه بر مقوله گردشگری می‌توانند زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذار نیز باشند اما توسعه مرز هوایی می‌تواند به توسعه صادرات محصولات تولیدی نیز منجر شود. استان سمنان زیرساخت‌های…