بیشترین پیشامدهای منفی سفر برای گردشگران انفرادی رخ می‌دهد.

رئیس جامعه راهنمایان کشور می‌گوید: به گواه آمار ناجا، ۹۵ درصد پیشامدهای منفی در گردشگری کشور برای گردشگران انفرادی اتفاق می‌افتد. مدیر کل میراث فرهنگی استان کردستان از اختصاص اعتبار برای مرمت پل تاریخی «قشلاق» سنندج خبر می‌دهد و تاکید دارد این پل صفوی از وجود زباله‌ها در محدوده‌ی آن رنج می‌برد. مدتی است برخی دوستداران میراث فرهنگی نسبت به وضعیت نامناسب پل تاریخی «قشلاق» در سنندج خبر می‌دهند، به حدی که آن را زباله‌دانی این منطقه می‌دانند، از سوی دیگر به واسط‌ه‌ی همدوره بودن این پل با سی‌ و سه پل…