بازدید ۳۵ مدیر بین‌المللی از جاذبه‌های گردشگری فارس

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فارس از سفر ۳۵ مدیر شرکت‌های گردشگری بین‌المللی به این استان در قالب تور آشناسازی خبر داد. مصیب امیری مدیر کل میراث فرهنگی این استان، با بیان مطلب فوق اظهار داشت: «یکی از مهمترین روش‌های تبلیغ و ترغیب سفر گردشگران خارجی به ایران، برگزاری تورهای آشناسازی با جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری کشور و فراهم آوردن زمینه تجربه عینی از سفر برای گردشگران است.» وی ادامه داد: «در ادامه برگزاری فم تورهای گذشته، ۳۵ نفر از مدیران شرکت‌های گردشگری بین‌المللی از کشورهای دانمارک، بلژیک، فرانسه، اسپانیا، روسیه،…