برگزاری جشنواره ملی فرهنگ و هنر اقوام ایرانی در دانشگاه شریف

جشنواره ملی فرهنگ و هنر اقوام ایرانی از امروز یکشنبه ۲۷ آبان ماه در دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد و تا ۳۰ آبان ماه ادامه دارد. جشنواره ملی فرهنگ و هنر اقوام ایرانی دانشگاه شریف با هدف ارتقا اهداف فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، کمک به نشاط و بالندگی دانشجویان و دانشگاهیان، تقویت وحدت ملی و انسجام اقوام از طریق ارتقا تعلق روحی به فرهنگ بومی و حفظ میراث فرهنگی مناطق مختلف کشور برگزار شده است. در این جشنواره نمایشگاه‌ها و غرفه‌های محلی از استان‌های مختلف دایر است که در آن‌ها…