توجه به سامان‌دهی تعطیلات در طرح گردشگری زمستانی

معاون گردشگری گفت: «حذف تعطیلات در طرح گردشگری زمستانی مورد بحث نیست و موضوع سامان‌دهی تعطیلات است.» ولی تیموری معاون گردشگری  با حضور در برنامه زنده تلویزیونی مناظره شبکه یک سیما که با حضور دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی تعطیلات زمستانی برگزار شد، گفت: «تعطیلات زمستانی از دو بعد دارای اهمیت است، نخست اینکه جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به پویایی، نشاط و آرامش دارد و سازمان میراث‌فرهنگی به عنوان سازمان متولی گردشگری  می‌تواند در این مسیر نقش آفرینی کند، اما…