ساماندهی خانه مسافرها در شهر سرعین

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: خانه مسافرهای شهر توریستی سرعین ساماندهی می شود. نادر فلاحی، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل اظهار کرد: به دلیل فعالیت فاقد مجوز برخی خانه مسافرها طرح ساماندهی این مراکز در دستور کار اداره کل قرار گرفته است. وی افزود: به دلیل مشکل برخی خانه مسافرها در اخذ پروانه و درخواست پلمپ واحدهای غیرمجاز، ساماندهی این مراکز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: به همین…