کنفرانس بین المللی گردشگری آتن، یونان

کنفرانس بین المللی گردشگری آتن، یونان کنفرانس بین المللی گردشگری سالانه که توسط موسسه آموزش و پژوهش آتن برگزار می شود، از ۱۱ ژوئن تا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ در آتن، یونان برگزار می شود. این کنفرانس زمینه هایی را برای همکاری دانشگاهیان و محققان از تمامی حوزه های گردشگری خواهد داشت. تاریخ شروع: یکشنبه ۹۷/۰۳/۲۱ (۰۶/۱۱/۲۰۱۸) تاریخ پایان: سه شنبه۹۷/۰۳/۲۴ (۰۶/۱۴/۲۰۱۸) برگزار کننده: Athens Institute for Education & Research Greece