رانلف فینس/ نویسنده و جهانگرد انگلیسی

این بار در مشاهیر گردشگری با رانلف فینس، نویسنده و جهانگرد انگلیسی آشنا خواهیم شد. دلیل شهرت وی در طول زندگی خود دست به ماجراجویی های بسیار خطرناکی زده و در کتاب گینس به عنوان بزرگترین جهانگرد عصر معاصر شناخته می شود. رانلف در طول زندگی خود به قاره های مختلف سفر کرده و ۳ سفر اکتشافی بزرگ و بلند مدت داشته است. او به قطب جنوب و قطب شمال نیز سفر کرده و سفر قطب شمال وی بدون همراه و کمک دیگران بوده که بر اثر یخ زدگی و…