فریتیوف نانسن

فریتیوف نانسن، جهانگرد، دانشمند و سیاستمدار نروژی در مشاهیر گردشگری با فریتیوف نانسن،جهانگرد، دانشمند و سیاستمدار نروژی آشنا خواهیم شد. دلیل شهرت سفرهای وی به گرین لند و اکتشفات جدید در این ناحیه باعث شهرت وی شده است. نقشه های جدیدی نیز به وسیله او برای این مناطق تهیه شد.او مدتی نیز رییس موزه تاریخ طبیعی شهر برگن در نروژ بود.همچنین او به دلیل کارهای سازنده و صلح طلبانه خود در طی جنگ جهانی اول در سال ۱۹۲۲ میلادی برنده جایزه صلح نوبل شد. کتاب های بسیاری نیز توسط وی…