کنفرانس بین المللی مدیریت گردشگری پایدار(ICSTM 2018)

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت گردشگری پایدار (ICSTM 2018) ۴الی۶شهریور۹۷، آمستردام ،هلند اهداف نمایشگاه •هدف از این برگزاری، ایجاد انجمن برای محققان، متخصصان از هر دو صنعت گردشگری و دانشگاهی است تا بتوانند جدیدترین یافته های تحقیق و نتایج خود را به اشتراک بگذارند. •ICSTM همچنین نشست سالانه هیئت تحریریه JOAMS است، نشست متقابل نویسندگان و سردبیران JOAMS برای بحث در مورد شانس همکاری و توسعه آینده JOAMS. سخنرانان اصلی پروفسور هلموت Wachowiak،دانشگاه علوم کاربردی المانIUBH ,گروه مدیریت هتلداری، مدیریت گردشگری و رویدادها و مدیریت برنامه پروفسور Mladen Milicevic،دانشگاه لویولا Marymount،…