کنفرانس گردشگری بازاریابی و مهمانداری ژنو

درباره کنفرانس: ۱۸الی۲۰تیر ماه ۱۳۹۷/ July 9-11, 2018 در این کنفرانس علاوه بر ارائه مقالات،شما میتوانید به سخنرانی های سخنرانان بهترین اکادمی ها همچنین جلسات تمرین ذهنی در موضوعات انتخاب شده، که با موضوع کنفرانس و موضوعات مربوط به تجارت جهانی، مباحث بازاریابی و گردشگری است گوش  فرا دهید. سخنران ها: اهداف کنفرانس: Conference Objectives گردشگری در هزاره جدید! در سطح جهانی، به ویژه در جنبه های اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی و محیطی، تغییرات و تحولات زیادی رخ می دهد. در حالی که اقتصادهای توسعه یافته غول پیکر منابع زیادی برای جذب…