چرا صاعقه به هواپیما نمی‌خورد؟

واقعیت این است که آذرخش نه تنها به هواپیما برخورد می‌ کند، بلکه هواپیما حتی تلاش نمی‌‌کند از این برخورد فرار کند. بدنه‌ فلزی هواپیما با ایجاد یک قفس فارادی، جریان الکتریکی ناشی از آذرخش را از نقطه‌ برخورد آن به نقطه‌ خروجی منتقل می‌کند. با وجود این، آذرخش می‌‌تواند جریان‌‌های ثانویه‌‌ای را در سیم‌ کشی‌‌های زیر پوسته‌ هواپیما القاء کند. به همین دلیل و برای حفاظت بیشتر، سیم‌ کشی‌‌ها و رایانه‌‌های هواپیما از نظر الکتریکی پایش می‌‌‌شوند. بدنه‌ هواپیماهای مدرنی مانند بویینگ-۷۸۷ از مواد کامپوزیتی با رسانایی کمتر ساخته…