کجا می‌توانیم خانه مجانی پیدا کنیم؟

اساس همه بازی‌های ما در کودکی خانه بوده است و اکنون نیز اساسی‌ترین نیاز همه ما تامین مسکن است. با شرایط اقتصادی الان خریدن خانه به هیچ وجه کار آسانی نیست و ما باید به دنبال این باشیم که در کجا می‌توانیم خانه مجانی پیدا کنیم! در گزارش زیر پنج کشوری که به ساکنان جدیدشان خانه مجانی می دهند را بررسی خواهیم کرد: ۱.ایتالیا سیسیل نام بزرگ‌ترین جزیره در دریای مدیترانه است که یک ناحیه خودمختار از کشور ایتالیا را تشکیل می‌دهد ولی هنوز هم برای اشاره به آن از…