چرا گردشگران خارجی به ایران می‌آیند؟

از روزهایی که مارکوپولو و ابن‌بطوطه روی نقشه‌های پوستی مسیر سفر خود را به شرق و غرب عالم مشخص می‌کردند تا امروز که اپلیکیشن‌ها و سایت‌های مختلف کار برنامه‌ریزی سفر گردشگران را انجام می‌دهند، ایران همواره جزء مقاصد جذاب برای جهانگردان بوده. روزگاری قرارگیری در مسیر جاده ابریشم پای سیاحان را به ایران باز می‌کرد و امروز زیبایی‌های به‌ جامانده از آن دوران آن‌ها را به بازدید از کشوری کهن ترغیب می‌کند. امروز دیگر گردشگران تاجر و مورخ و مستشار نیستند که قصدشان از سفر اقتصادی و سیاسی باشد. گردشگران…