ثروتمندترین‌ها تعطیلات خود را کجا می‌گذرانند؟

همه به دنبال گذراندن تعطیلات خود در مکان‌های بکر و دست نخورده هستند و می‌خواهند برای چند روزی هم که شده دنیا را از دیدگاه متفاوت ببینند. این گزارش ۵ مکان دیدنی‌ای که ثروتمندان برای گذراندن تعطیلات خود انتخاب می‌کنند را معرفی می‌کند . در این گزارش نام ۵ مکان تفریحی آمده است و ذکر شده است که گذراندن تعطیلات در آنجا چه قدر هزینه بردار است. ۱.یک هفته در بالی بالی نام جزیره‌ای در اندونزی است و از مراکز گردشگری مهم جهان به حساب می‌آید و گذراندن یک هفته…