تغییر ساختار قیمت‌گذاری بلیت هواپیما

معاون وزیر راه و شهرسازی از تغییر ساختار قیمت‌گذاری بلیت هواپیما خبر داد و با بیان اینکه بهره‌وری حمل‌ونقل جاده‌ای کشور پایین است، گفت:‌ عدم شفافیت تجمیع بارها باعث شده نتوانیم مراکز لجستیک کشور را توسعه دهیم. شهرام آدم‌نژاد با اشاره به موضوع بهره‌وری در شقوق مختلف حمل‌ونقل اظهار کرد:‌ بهره‌وری در حمل‌ونقل ریلی به‌دلیل تقاضای زیاد، بالاست. ضریب اشغال صندلی در راه‌آهن با دنیا خیلی متفاوت نیست چون طول خطوط ریلی کشورمان کم است، اما در محدوده طول خط ‌آهن بهره‌وری قابل قبولی داریم. وی در عین حال با…