پزشکی در فضا چگونه انجام می‌شود؟

انجام مطالعه‌های پزشکی درایستگاه فضایی بین‌المللی به وسیله فضانوردان سبب افزایش سلامت فضانوردان و یافت راهکارهای درمانی جدید می‌شود. پزشکی در فضا به ویژه مطالعه و تحقیق برروی بیماری‌ها چند سالی است که درایستگاه فضایی بین‌المللی به وسیله فضانوردان انجام می‌شود. کارشناسان علت انجام مطالعه‌های پزشکی و داروسازی درفضا را وجود وضعیت میکروگرانشی درون ایستگاه فضایی بین‌المللی می‌دانند که سبب می‌شود نتیجه‌های متفاوت و مطلوبی نسبت به زمین به دست آید. بسیاری از شرکت‌های دارو سازی امیدوار هستند درآینده امکان پژوهش برروی محصول‌های آزمایشی خود را درون ایستگاه فضایی بین‌المللی…