تعلیق دو دفتر خدمات مسافرتی به دلیل تبلیغ اخذ ویزای تضمینی!

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران از تعلیق دو آژانس گردشگری به دلیل تبلیغ اخذ ویزای تضمینی و ارائه سه پرونده دیگر به کمیسیون نظارت خبر داد. مهدی عنبر سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران به خبرنگار مهر گفت: سه پرونده دفاتر خدمات مسافرتی در روزهای آینده در کمیسیون مطرح خواهد شد که احتمالاً آنها هم تعلیق می‌شوند این آژانس‌های مسافرتی در فضای مجازی از عنوان اخذ ویزای تضمینی شینگن و کانادا استفاده کرده بودند. وی گفت: طبق دستورالعملی که…