مشکلات ریز و درشت ایران در مسیر توسعه گردشگری سلامت

برای رفع مشکلات گردشگری سلامت ایران باید با کمک دولت و بخش خصوصی، موانع متعدد در مسیر توسعه توریسم درمانی برداشته شود. دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت با اشاره به مشکلات گردشگری سلامت ایران تاکید دارد که عدم وجود تشکل حرفه‌ای گردشگری سلامت و فقدان برنامه استراتژیک گردشگری سلامت در کشور از موانع مهم پیش روی توسعه گردشگری سلامت هستند. امین حقیقت با اشاره به مشکلات ریز و درشت در مسیر توسعه گردشگری سلامت، یادآور می‌شود: عدم حضور شرکت‌های بیمه و تسهیل‌گر بین‌المللی در کشور به دلایل متعدد از جمله…