آغاز برنامه‌ریزی برای مشارکت در اکسپو ۲۰۲۰ دبی

معاون گردشگری از آغاز برنامه‌ریزی و تشکیل ستاد داخلی اکسپو ۲۰۲۰ دبی برای مشارکت بخش‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری و سرمایه‌گذاری کشور خبر داد. ولی تیموری در نخستین جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی رویداد جهانی اکسپو ۲۰۲۰ که در محل این معاونت گردشگری تشکیل شد، گفت: با توجه به اهمیت برگزاری رویداد بین‌المللی اکسپو در سال۲۰۲۰ در کشور امارات و با توجه به مصوبه هیات دولت در خصوص مشارکت باشکوه جمهوری اسلامی ایران در این رویداد و همچنین عضویت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کمیته فرهنگی و…