راه‌اندازی تورهای ترکیبی ایران و ترکیه

نماینده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس گفت: با توجه به این که با عوارض سنگین خروج از کشور مواجه هستیم نیاز است برای استفاده از ظرفیت‌های گردشگری داخلی باید تورهای ترکیبی ایران و ترکیه را راه‌اندازی کنیم. شکور پورحسین شقلان در اردبیل اظهار داشت: با توجه به این که با عوارض سنگین خروج از کشور مواجه هستیم نیاز است برای استفاده از ظرفیت‌های گردشگری داخلی باید تورهای ترکیبی را راه‌اندازی کنیم که این مسئله در توسعه صنعت گردشگری نیز می‌تواند نقش شایانی ایفا کند. وی با اشاره به این…