راه‌اندازی خط پروازی فرودگاه پارس آباد – تبریز

به دنبال توسعه رونق گردشگری و افزایش سرمایه‌گذار در شهرستان پارس آباد و انجام مطالعات اساسی و ورود سرمایه‌گذاران در عرصه سرمایه‌گذاری و حوزه گردشگری، فرماندار شهرستان پارس آباد از احتمال برقراری خط پروازی پارس آباد تبریز خبر داد. فرماندار پارس آباد از پیگیری‌ها برای برقراری پروازهای پارس آباد مغان به مقصد تبریز خبرداد و گفت پس از تحقق این امر روزانه امکان پرواز به فرودگاه بین‌المللی تبریز فراهم شده و تاثیر بزرگی در حمل نقل هوایی شمال ایران و جذب گردشگر از کشور‌های همسایه و زمینه سازی برای توسعه…