کنفرانس اکو اردبیل در تقویم بین‌المللی پلتفرم جهانی سفر پزشکی به ثبت رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو اردبیل در تقویم رویدادهای بین‌المللی پلتفرم جهانی سفر پزشکی، نخستین پلتفرم گردشگری پزشکی جهان ثبت شد. نادر فلاحی اظهار داشت: کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو اردبیل در تقویم رویدادهای بین‌المللی پلتفرم جهانی سفر پزشکی، نخستین پلتفرم گردشگری پزشکی جهان ثبت شد. وی گفت: این نخستین ‌بار در ایران است که یک رویداد گردشگری سلامت در چنین سطحی و با استراتژی برندینگ و بازاریابی بین‌المللی گردشگری سلامت برگزار می‌شود. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی…