سه ضلعی گردشگری سلامت در انتظار ابلاغ آیین‌نامه

گردشگری سلامت سه ضلع بیمار، تسهیل کننده و ارائه دهنده خدمات سلامت دارد. مثلثی متساوی الساقین که بیمار در راس آن است و تسهیل کننده باید مسیر دسترسی بیمار به خدمات سلامت را هموار کند. حالا قرار است آیین نامه تدوین شده گردشگری سلامت نیز ابلاغ شود تا مسیر کار، سر و شکلی ایده آل بگیرد. ارایه خدمات درمانی به بیماران خارجی یکی از راه‌های درآمدزایی در کشورهای پیش رفته محسوب می‌شود. در دهه گذشته با توجه به گران شدن خدمات درمانی، کشورهای در حال توسعه هم به این صنعت…