تالابی که سرطان زا شده!

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات آب با انتقاد از تخلیه فاضلاب‌های خانگی در تالاب نیلوفرآبی بابل، گفت: سرطان ناشی از کشت برنج حاصل از آب این تالاب، شایع می‌شود. همایون خوشروان در همایش بابل، شهر تالاب‌ها در بنیاد علمی‌حریری با اشاره به اینکه تالاب‌ها همانند جنگل و رودخانه‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار هستند، اظهار کرد: در حالی‌که تمامی مردم باید نسبت به تالاب‌ها همانند سایر منابع طبیعی احساس مسئولیت کنند، شهرداری‌ها نیز باید در احیای تالاب‌های درون شهری، کار خود را به خوبی انجام دهند. وی با بیان اینکه در بابل، از…