قم در مسیر توسعه زیرساخت‌های درمانی

هرچند زیرساخت‌های درمانی استان قم اندک است اما دست اندرکاران امور درمان این استان از اضافه شدن تخت‌های بیمارستانی و توسعه زیرساخت‌های درمانی تا سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهند. قم در سال‌های گذشته با مشکلات بسیاری در زمینه امور درمانی و سلامت دست و پنجه نرم می‌کرد و با برخی کمبودها از جمله کمبود مراکز درمانی و بیمارستانی تا نبود بعضی تجهیزات و کمبود کادر پزشکی روبرو بود. ولی طی در چند سال اخیر و با توجه به اجرای طرح نظام سلامت، قم در مسیر توسعه زیرساخت‌های درمانی قدم برداشت و…