راه‌اندازی غرفه استان‌ها در نمایشگاه‌های گردشگری

معاون گردشگری کشوری با بیان اینکه امسال ساز و کار تازه‌ای برای نمایشگاه‌های گردشگری داخلی در نظر گرفته شده، گفت: امسال در نمایشگاه‌های گردشگری غرفه‌ای با نام استان وجود دارد که در آن تمام داشته‌های یک استان، به صورت یکجا در یک غرفه برای گردشگران به نمایش گذاشته می‌شود. ولی اله تیموری (معاون گردشگری کشور) در آستانه آغاز نمایشگاه گردشگری استان تهران درباره روند تازه‌ای که برای برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری داخلی در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از مشکلاتی که همیشه در حوزه شرکت در نمایشگاه‌های گردشگری حتی در…