آغاز طرح نظارت بر تورهای زمستانه در تهران

معاون گردشگری استان تهران گفت: اجرای طرح نظارت بر تورهای زمستانه با بازدید از ۱۵ دستگاه اتوبوس گردشگری به مقصد کویر در میدان آرژانتین آغاز شد. شهرام علی محمدی با اعلام این خبر گفت: استفاده از راهنمای گردشگری دارای مجوز، همراه داشتن بیمه مسافران و برگه قرار داد با مسافر از جمله مواردی بود که با جدیت مورد بررسی و نظارت قرار گرفت. علی محمدی با اعلام اینکه در اولین مرحله از بازرسی‌ها سلامت فنی تمام تورها مورد تایید قرار گرفت، افزود: موارد فنی در  زمان‌بندی حرکت و راهنمایی مسافران مشاهده شد…