هدایت گردشگر سلامت بعد از ورود به اردبیل کارساز نیست!

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: هدایت گردشگران سلامت بعد از ورود به استان کارساز نبوده و باید در روند ساماندهی بازنگری شود. نادر فلاحی، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل در جلسه کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، اظهار داشت: لازم است گردشگران سلامت از خود کشور آذربایجان هدایت شده و بعد از ورود به استان به شکل مطلوب ساماندهی شوند. وی با بیان اینکه در گردشگری سلامت اردبیل نمره قابل قبولی نگرفته است، افزود: برای رفع این…