اثر محسوس فروش الکترونیکی بلیت موزه‌ها بر افزایش بازدیدها!

محمدرضا کارگر: درحالی که با آغاز به کار نخستین فاز سامانه فروش بلیت الکترونیکی موزه‌ها شاهد افزایش چند میلیونی تعداد بازدیدکنندگان از موزه‌ها هستیم، مدیرکل امور موزه‌های کشور از کنترل بیشتر بر فروش بلیت موزه‌ها با راه‌اندازی این سامانه خبر داد. محمدرضا کارگر، دراین خصوص اعلام کرده‌ است: «در طول ایام نوروز ۹۷ بیش از ۷ میلیون و ۸۲۵ هزار نفر از موزه‌های کشور و محوطه‌هایی که برای بازدید از آن‌ها بلیت فروخته می‌شود، دیدن کردند.» به گفته او، این آمار در مقایسه با آمار بازدیدکنندگان از موزه‌ها در سال…