عمانی‌ها بیشترین خدمات حوزه سلامت را در یزد دریافت می‌کنند!

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: در بین گردشگران خارجی، عمانی‌ها بیشترین خدمات حوزه سلامت را در یزد دریافت می‌کنند. هما خورشیدی در دوازدهمین نشست کانون تفکر گردشگری که در دانشگاه یزد برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهمترین خدماتی که در حوزه گردشگری به مسافران ارائه می‌شود، خدمات حوزه سلامت است و استان یزد هر ساله تعداد زیادی گردشگر خارجی در حوزه سلامت دارد. وی با بیان اینکه عمانی‌ها بیشترین گردشگر ورودی به استان یزد در حوزه سلامت هستند، افزود: بیشترین خدمات…