حضور ده‌ها مرکز پزشکی در نمایشگاه گردشگری شیراز

دهمین نمایشگاه گردشگری پارس شیراز با محوریت گردشگری سلامت از روز ۲۱ آذر با حضور بیش از ۲۰ بیمارستان و مرکز درمانی و ۱۰ اتاق بازرگانی فعال در این حوزه گشایش می‌یابد. آشنایی فعالان حوزه گردشگری سلامت با پتانسیل‌ها و ظرفیت مراکز درمانی کشور و همچنین فراهم آوردن فضایی برای آشنایی دست اندرکاران این بخش از صنعت گردشگری از مهم‌ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است. نمایشگاه امسال با حمایت هولدینگ سیمرغ سامانه به عنوان اپراتور شبکه علمی کشور (شعا) برگزار می‌شود و انتظار می‌رود که برگزاری این نمایشگاه توان کشور…