افزایش میزان صدور روادید در کنسولگری ایران در اربیل

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در اربیل تاکید کرد: میزان صدور روادید در سرکنسولگری ایران در اربیل‌ افزایش یافت. مرتضی عبادی با بیان خبر فوق گفت: ارائه خدمات آسان از جمله اهداف نمایندگی در اربیل است. از این رو در راستای ارائه خدمات آسان تر به متقاضیان سفر به ایران، صدور ویزای الکترونیک در سرکنسولگری جمهوری اسلامی در اربیل راه اندازی شد. وی ادامه داد: بدین ترتیب متقاضیان روادید ایران می توانند با حذف مرحله حضور در نمایندگی برای تسلیم درخواست با اتصال به آدرس الکترونیک e_visa.mfa.ir سامانه روادید الکترونیک، از…