برای همکاری دو کشور اسپانیا و ایران هیچ مشکلی وجود ندارد!

سفیر اسپانیا در ایران گفت: ارتباط بین اسپانیا و ایران بسیار مثبت بوده و برای تعاملات ما هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد. ادواردو لوپز بوسکتس در حاشیه کمسیون کشاورزی و آب و گردشگری در خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با اشاره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، اظهار کرد: ما می‌توانیم موقعیت‌های بسیار زیادی را در زمینه توریست کشاورزی، گردشگری و کشاورزی ایجاد کنیم. وی ادامه داد: زعفران و پسته دو محصول بزرگ ایران بوده که می‌توان به طور جدی‌تر بر آن وارد شد و  بر اساس آن در دنیا تجارت زیادی…